เติมรักง่ายๆด้วยเคล็ดลับ 4 ย. รักมั่นคง ไม่มีวันเลิกรา!!

เข้าชม : 1
               การที่คนสองคนจะคบกันให้ได้นานและไม่มีอุปสรรคต่างเข้ามาทำให้ไขว้เขวถือเป็นเรื่องที่ยากมาก เพราะเวลาเปลี่ยนใจคนมันก็เปลี่ยนกันได้ วันนี้ LadyBKK เลยมีเคล็ดลับดีๆจากสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มาฝากค่ะ เป็นเคล็ดลับความรักด้วยหลัก 4 ย. ตามไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างงงง


ภาพประกอบจาก :pinterest.com

1. ย.ยกย่อง

      
:ธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนย่อมปรารถนาได้ยินได้ฟังคำพูดที่อ่อนหวาน ไพเราะ เอื้ออาทร ห่วงใย ให้กำลังใจ ให้เกียรติกันทั้งต่อหน้าและลับหลัง คำพูดที่ออกมาจากใจ บนพื้นฐานของสติปัญญาและความรักความเมตตานั้นเป็นพลังเสริมสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองและโลกได้อย่างน่าอัศจรรย์
      

ภาพประกอบจาก :pinterest.com


2. ย.ยินยอมและยืดหยุ่น
      
:ความอดทนอดกลั้น บนพื้นฐานของความรักความเข้าใจนั้น ถือเป็นเคล็ดลับสำคัญของชีวิตคู่ดังคำกล่าวที่ว่า "บ้าน...สร้างจากหิน อิฐ และไม้ แต่บ้านเปี่ยมรัก...สร้างจากความรักและความเข้าใจ" ความสัมพันธ์ที่สมดุลและแนบแน่น จำเป็นต้องประกอบด้วยการให้และการรับที่เหมาะสม ดังนั้น ชีวิตคู่ต้องเรียนรู้ที่จะพบกันครึ่งทาง


ภาพประกอบจาก :pinterest.com

3. ย.แยกแยะ
      
:ชีวิตคู่สามีภรรยาเป็นธรรมดาที่ต้องมีเรื่องกระทบกระทั่งให้หงุดหงิดใจ และเป็นธรรมดาอีกเช่นกันที่เราอาจมีเรื่องหงุดหงิดรำคาญใจผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน หรือลูกน้องในที่ทำงาน หากถือหลักความอดทนอดกลั้น เข้าใจ ให้อภัย และพบกันครึ่งทางให้ได้ดังที่กล่าวข้างต้นแล้ว โอกาสที่จะนำปัญหาชีวิต การงาน และครอบครัวมาปะปนกันในแต่ละวันก็จะลดน้อยลง ดังนั้น การรู้จักแยกแยะปัญหาแต่ละเรื่องออกจากกันโดยใช้สติกำกับกาย วาจาและจิตใจ รู้จักคิดก่อนพูดและกระทำ รวมทั้งคิดทุกคำที่พูด แต่ไม่พูดทุกคำที่คิด จะช่วยให้สถานการณ์ความยุ่งยากต่าง ๆ กลายเป็นเรื่องเล็ก และสามารถแก้ไขได้ในที่สุด


ภาพประกอบจาก :www.qqyou.com
      
4. ย.ยืนหยัด
      

:ไม่ว่าปัญหาใดเกิดขึ้น หากถือหลักที่ว่า มองสิ่งดีด้วยใจดีมีแต่ได้ มองสิ่งร้ายด้วยใจดีไม่มีเสีย ก็จะทำให้เกิดกำลังใจในการดำเนินชีวิต รวมทั้งมองทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามา-ผ่านออกไปเป็นเรื่องปกติได้


ภาพประกอบจาก :pinterest.com


ภาพประกอบจาก :pinterest.com
บทความแนะนำ

บทความ "ความรัก"ความรักความสัมพันธ์ข้อคิดความรักเหงาคู่รักคนรักรักใหม่รักตัวเองแฟนใหม่คนโสด